Välkommen till Trollbäckens Egnahemsförening

Trollbäckens Egnahemsförening (TEF) är en ideell intresseförening för alla som bor i Trollbäcken, oavsett boendeform. TEF arbetar för medlemmarnas intressen i olika samhällsfrågor. Byggprojekt, grönområden, skola, kultur, samhällsservice,  säkerhet, trafik och trygghet är några exempel på vad vi arbetar med.

Föreningen är över 100 år gammal, partipolitiskt obunden och viktig samtalspartner med förtroendevalda och tjänstemän i kommunen och andra samhällsorganisationer.

Föreningen gav ut Tyresö Tidning mellan åren 1949 och 2011. I den finns artiklar om Trollbäcken samt profiler och verksamheter i Trollbäcken. Dessutom beskrivs intressanta platser och givetvis dagsaktuella frågor och planeringsfrågor för framtiden. Du kan se fram emot en spännande läsning om våra Trollbäckenrötter.

Vi tänker scanna in och på hemsidan publicera ett antal utvalda. Vi börjar med föreningens historia vilken du finner under fliken Om TEF/Historia.

Aktuella frågor är arbetet med den nya översiktsplanen för Tyresö och idéer kring strategier för Trollbäckens framtid med bl a utvecklingen av stråket Drevviken/Alléplan/Södergården som nu har arbetsnamnet Trollbäcken allé, norra och södra delen. Det öppna mötet före årsmötet handlade om detta och information gavs om dagsläget för detaljplanerna för skola/äldreboende/förskola i och vid Fornuddsparken, Kumla Herrgård samt bostäder vid Södergården. Ett medlemsmöte i Kumla Herrgård den 16 aug handlade om detta strategidokument. Läs mer under fliken ”Översiktsplanen” och flikarna ”Pågående” och ”Skrivelser”.

Strategier för Trollbäcken är ett aktuellt ämne i samband med översiktsplanearbetet och föreningen arbetar med att formulera ett aktuellt dokument om detta under året.

Styrelsen har goda kontakter med tjänstemän och politiker och verkar för att få gehör för föreningens åsikter om Trollbäcken och dess framtid.

Som medlem i TEF påverkar du utvecklingen. Årsavgiften är 200 kronor. Hela din familj räknas som en medlem. Du betalar avgiften till TEF:s PlusGirokonto 4643-3.

Vi vill gärna ha synpunkter, idéer och medverkan från medlemmarna. Kontakta någon i styrelsen (se under fliken ”Om oss/Styrelse m.fl.”).  Välkommen!