Välkommen till Trollbäckens Egnahemsförening

Trollbäckens Egnahemsförening (TEF) är en ideell intresseförening för alla som bor i Trollbäcken, oavsett boendeform. TEF arbetar för medlemmarnas gemensamma intressen i olika samhällsfrågor. Bygg- och planprojekt, grönområden, skola, kultur, samhällsservice,  säkerhet, trafik och trygghet är några exempel på vad vi arbetar med.

Föreningen är över 100 år gammal, partipolitiskt obunden och viktig samtalspartner med förtroendevalda och tjänstemän i kommunen och andra samhällsorganisationer.

Föreningen gav ut Tyresö Tidning mellan åren 1949 och 2011. I den finns artiklar om Trollbäcken samt profiler och verksamheter i Trollbäcken. Dessutom beskrivs intressanta platser och givetvis dagsaktuella frågor och planeringsfrågor för framtiden. Du kan se fram emot en spännande läsning om våra Trollbäckenrötter i de inscannade artiklarna. Se under rubrikerna Tyresö Tidning och Om TEF/historia

Aktuella frågor är arbetet med bl a utvecklingen av stråket Drevviken/Alléplan/Södergården som vi kallar Trollbäcken Allé, norra och södra delen. Ett Planprogram har kommit ut för samråd till den 30 nov och ett medlemsmöte ordnas den 28 nov.

Föreningen har producerat ett dokument om hur vi vill att Trollbäcken ska utvecklas – ”Trollbäckens Framtid

Styrelsen har goda kontakter med tjänstemän och politiker och verkar för att få gehör för föreningens åsikter om Trollbäcken och dess framtid.

Som medlem i TEF påverkar du utvecklingen. Årsavgiften är 200 kronor. Hela din familj räknas som en medlem. Du betalar avgiften till TEF:s PlusGirokonto 4643-3.

Vi vill gärna ha synpunkter, idéer och medverkan från medlemmarna. Kontakta någon i styrelsen (se under fliken ”Om oss/Styrelse m.fl.”).  Välkommen!