Välkommen till Trollbäckens Egnahemsförening

Trollbäckens Egnahemsförening (TEF) är en ideell intresseförening för alla som bor i Trollbäcken, oavsett boendeform. TEF arbetar för medlemmarnas gemensamma intressen i olika samhällsfrågor. Bygg- och planprojekt, grönområden, skola, kultur, samhällsservice,  säkerhet, trafik och trygghet är några exempel på vad vi arbetar med.

Föreningen är över 100 år gammal, partipolitiskt obunden och viktig samtalspartner med förtroendevalda och tjänstemän i kommunen och andra samhällsorganisationer.

Föreningen gav ut Tyresö Tidning mellan åren 1949 och 2011. I den finns artiklar om Trollbäcken samt profiler och verksamheter i Trollbäcken. Dessutom beskrivs intressanta platser och givetvis dagsaktuella frågor och planeringsfrågor för framtiden. Du kan se fram emot en spännande läsning om våra Trollbäckenrötter i de inscannade artiklarna. Se under rubrikerna Tyresö Tidning och Om TEF/historia

En aktuell fråga är arbetet med utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk som det kallas i förlaget till Planprogram som var på samråd till jan 2018. Det gäller Vendelsövägen på sträckan Drevviken/Alléplan/Södergården och som vi kallar Trollbäcken Allé med norra och södra delen. Andra frågor som vi bevakar är den överklagade detaljplanen för Fornuddsskolan, skötseln av Fornuddens gravfält och tillgång för alla till Drevvikens stränder. Även uppkommande detaljplaneändringar för exploateringar bevakar vi.

Föreningen har producerat ett dokument om hur vi vill att Trollbäcken ska utvecklas – ”Trollbäckens Framtid

Styrelsen har goda kontakter med tjänstemän och politiker och verkar för att få gehör för föreningens åsikter om Trollbäcken och dess framtid.

Som medlem i TEF påverkar du utvecklingen. Årsavgiften är 200 kronor. Hela din familj räknas som en medlem. Du betalar avgiften till TEF:s PlusGirokonto 4643-3.

Vi vill gärna ha synpunkter, idéer och medverkan från medlemmarna. Föreningen har en Facebooksida https://www.facebook.com/trollbackensegnahemsforening/ där man kan kommunicera eller kontakta någon i styrelsen (se under fliken ”Om oss/Styrelse m.fl.”).  Välkommen!