Pågående

Tips till Mitti om att man inte lyssnar

Vi har kontaktat MittiTyresö

Mitti tips 200831

Annons om journalist

Annons journalist

Årsmöte 11 mars i Kumla herrgård

Ett trettiotal kom till den italienska buffén, deltog i informationsmötet och därefter årsmötet. Styrelsen fick ansvarsfrihet och förnyat förtroende. Det blev enhälligt bifall till att fortsätta påverka så att Planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk revideras map den alldeles för stora exploateringen, de för höga husen och den otillräckliga planprocessen. Dessutom bifölls enhälligt styrelsen tillskriver Samhällsbyggnadskontoret om att modernisera de gamla Byggplanerna från 1950-talet och ta med detta i översynen av översiktsplanen.

KALLELSE 2020

Bilagor till kallelse

TEF ÅRSberättelse för 2019

Bilagor TEF Årsberättelse

Processförslag 2019

Trollbäckens Framtid 2020

TEF Verksamhb 2019

TEF Balans Resultat 2019rättad

TEF 5år och Budget 2020

Trollbäckens Framtid uppdaterad

I slutet på januari skickade vi den uppdaterade Trollbäckens Framtid till KF politikerna.

Trollbäckens Framtid 2020

 

 

 

 

What do you want to do ?

New mail

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *