Pågående

Gör din röst hörd i kommunalvalet 

Fornuddskolan mer

Följ länken ovan för mer info om Fornuddsskolan

Före sommaren har vi påbörjat en kampanj på Facebook för att engagera fler i Trollbäckenfrågor och vi startade med med ett inlägg om Gudöbroledskaoset. Responsen blev god och kort sagt så har ca 7 500 personer i Trollbäcken sett vårt inlägg, ungefär 2 1/2 gång var, och nästan 1 200 har tyckt att det var så pass intressant att de klickat på länken för att få mer information. I dagarna gör vi ett nytt inlägg om Fornuddsskolan.

Det är viktigt för planeringen av gamla Vendelsövägens utbyggnad att Gudöbroleden får en lösning vid passagen av Alléplan. I januari 2017 skickade vi synpunkter till stadsbyggarna om att utreda en överdäckning vid Alléplan. Svaret blev att det är för dyrt och då har man bara tittat på en fyra gånger så lång sträcka som vi föreslår. Alléplanspassagen är också en avgörande fråga för att lösa Gudöbroledskaoset

Utvecklingen av gamla Vendelsövägen (som vi kallar Trollbäcken Allé) arbetar kommunen med. Alla synpunkter som kom fram i samrådet håller man på att sammanställa och ska sen fatta beslut kring. Det gäller att vi hänger på.

Detaljplanen för Fornuddsskolan överklagades av väldigt många, Länsstyrelsen sa OK men detta överklagades igen till Mark-och miljödomstolen som sa OK. Detta överklagades igen men Mark- och Miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd så planen vann laga kraft i juni. Redan tidigare sålde kommunen marken där matsalen och gymnastikhallen ligger för att köparen där ska uppföra ett äldreboende. Nu uppförs en matsalspaviljong mellan Fornuddsvägen och fotbollsplan och matsal/skolkök rivs. Ängsgården rivs också.

Projektet medför tyvärr stora störningar och provisorier för skolans barn under flera år vilket kunde undvikits om man istället valt föreningens billigare förslag att bygga en ny Fornuddsskola bredvid den befintliga utmed Fornuddsvägen.

Södergårdsplanen överklagades också av många men har nu vunnit laga kraft. Fd Shellmacken är stängd och snart börjar bygget.

Vendelsövägens utveckling, Gudöbroleden och Fornuddsparken är tre viktiga frågor vi arbetar med för närvarande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *