Pågående

Årsmöte 11 mars i Kumla herrgård

Ett trettiotal kom till den italienska buffén, deltog i informationsmötet och därefter årsmötet. Styrelsen fick ansvarsfrihet och förnyat förtroende. Det blev enhälligt bifall till att fortsätta påverka så att Planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk revideras map den alldeles för stora exploateringen, de för höga husen och den otillräckliga planprocessen. Dessutom bifölls enhälligt styrelsen tillskriver Samhällsbyggnadskontoret om att modernisera de gamla Byggplanerna från 1950-talet och ta med detta i översynen av översiktsplanen.

KALLELSE 2020

Bilagor till kallelse

TEF ÅRSberättelse för 2019

Bilagor TEF Årsberättelse

Processförslag 2019

Trollbäckens Framtid 2020

TEF Verksamhb 2019

TEF Balans Resultat 2019rättad

TEF 5år och Budget 2020

Trollbäckens Framtid uppdaterad

I slutet på januari skickade vi den uppdaterade Trollbäckens Framtid till KF politikerna.

Trollbäckens Framtid 2020

Artikel i MittiTyresö

Bengt Svensson och Svante Berg intervjuades om Planprogrammet den 30 november. Läs den digitala versionen av intervjun här. Kommunen satte in sin version på motstående sida i papperstidningen.

Mitti dig 191130

 

Gudöbroleden. I en med Villaägarna gemensam skrivelse dat 190314 till Haninge och Tyresö yrkar föreningarna att Gudöbroleden läggs in i Länsplanen och att utredningsarbetet samordnas med utredningen av Vendelsöstråket.

gudöbroleden 2019

Förra året påbörjade vi en kampanj på Facebook för att engagera fler i Trollbäckenfrågor och vi startade med med ett inlägg om Gudöbroledskaoset. Responsen blev god och kort sagt så har ca 7 500 personer i Trollbäcken sett vårt inlägg, ungefär 2 1/2 gång var, och nästan 1 200 har tyckt att det var så pass intressant att de klickat på länken för att få mer information. Vi gjorde ett nytt inlägg om Fornuddsskolan.

Det är viktigt för planeringen av gamla Vendelsövägens utbyggnad att Gudöbroleden får en lösning vid passagen av Alléplan. I januari 2017 skickade vi synpunkter till stadsbyggarna om att utreda en överdäckning vid Alléplan. Svaret blev att det är för dyrt och då har man bara tittat på en fyra gånger så lång sträcka som vi föreslår. Alléplanspassagen är också en avgörande fråga för att lösa Gudöbroledskaoset

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *