Pågående

KALLELSE årsmötet 2019

gudöbroleden 2019

I en med Villaägarna gemensam skrivelse dat 190314 till Haninge och Tyresö yrkar föreningarna att Gudöbroleden läggs in i Länsplanen och att utredningsarbetet samordnas med utredningen av Vendelsöstråket.

Förra året påbörjade vi en kampanj på Facebook för att engagera fler i Trollbäckenfrågor och vi startade med med ett inlägg om Gudöbroledskaoset. Responsen blev god och kort sagt så har ca 7 500 personer i Trollbäcken sett vårt inlägg, ungefär 2 1/2 gång var, och nästan 1 200 har tyckt att det var så pass intressant att de klickat på länken för att få mer information. Vi gjorde ett nytt inlägg om Fornuddsskolan.

Det är viktigt för planeringen av gamla Vendelsövägens utbyggnad att Gudöbroleden får en lösning vid passagen av Alléplan. I januari 2017 skickade vi synpunkter till stadsbyggarna om att utreda en överdäckning vid Alléplan. Svaret blev att det är för dyrt och då har man bara tittat på en fyra gånger så lång sträcka som vi föreslår. Alléplanspassagen är också en avgörande fråga för att lösa Gudöbroledskaoset

Utvecklingen av gamla Vendelsövägen (som vi kallar Trollbäcken Allé) arbetar kommunen med. Man tog fram ett Förslag till Planprogram för Trollbäckens centrumstråk vilket var ute på samråd och som ska antas av kommunen.

Detaljplanen för Fornuddsskolan överklagades av väldigt många, Länsstyrelsen sa OK men detta överklagades igen till Mark-och miljödomstolen som sa OK. Detta överklagades igen men Mark- och Miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd så planen vann laga kraft. Redan tidigare sålde kommunen marken där matsalen och gymnastikhallen ligger för att köparen där ska uppföra ett äldreboende. Nu är en matsalspaviljong uppförd mellan Fornuddsvägen och fotbollsplan och matsal/skolkök/gymnastiksal är rivna för att ge plats för ett nytt äldreboende som är under uppförande. Ängsgården är också riven för att ge plats för skolan.

Projektet medför tyvärr stora störningar och provisorier för skolans barn under flera år vilket kunde undvikits om man istället valt föreningens billigare förslag att bygga en ny Fornuddsskola bredvid den befintliga utmed Fornuddsvägen. Utgången av valet 2018 medförde tyvärr inte att man ändrade planerna för skolan utan nu blir Fornuddsparken mindre.

Södergårdsplanen överklagades också av många men har nu vunnit laga kraft. Fd Shellmacken är stängd och snart börjar bygget.

Trollbäcken Allé och Gudöbroleden är viktiga frågor vi arbetar med för närvarande men vi bevakar också vad som sker med Fornuddsparken .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *