Pågående

Artikel i MittiTyresö

Bengt Svensson och Svante Berg intervjuades om Planprogrammet den 30 november. Läs den digitala versionen av intervjun här. Kommunen satte in sin version på motstående sida i papperstidningen.

Mitti dig 191130

Höstmöte 27 nov.

Höstmötet som handlade om Trollbäckens centrumstråk var mycket välbesökt med över 60 personer.  Efter vår egen presentation presenterade Anders Linder, kommunfullmäktiges ordförande,  planprogrammets utveckling. Stor upprördhet på mötet över Planprogrammets alldeles för stora exploatering och för höga hus i stråket.

Trollbäcken Allé. 

Planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk ska antas på Kommunfullmäktige den 12 dec 2019.

Gudöbroleden. I en med Villaägarna gemensam skrivelse dat 190314 till Haninge och Tyresö yrkar föreningarna att Gudöbroleden läggs in i Länsplanen och att utredningsarbetet samordnas med utredningen av Vendelsöstråket.

gudöbroleden 2019

Förra året påbörjade vi en kampanj på Facebook för att engagera fler i Trollbäckenfrågor och vi startade med med ett inlägg om Gudöbroledskaoset. Responsen blev god och kort sagt så har ca 7 500 personer i Trollbäcken sett vårt inlägg, ungefär 2 1/2 gång var, och nästan 1 200 har tyckt att det var så pass intressant att de klickat på länken för att få mer information. Vi gjorde ett nytt inlägg om Fornuddsskolan.

Det är viktigt för planeringen av gamla Vendelsövägens utbyggnad att Gudöbroleden får en lösning vid passagen av Alléplan. I januari 2017 skickade vi synpunkter till stadsbyggarna om att utreda en överdäckning vid Alléplan. Svaret blev att det är för dyrt och då har man bara tittat på en fyra gånger så lång sträcka som vi föreslår. Alléplanspassagen är också en avgörande fråga för att lösa Gudöbroledskaoset

 

Södergårdsprojektet har fått bygglov 

 

Imola heter företaget som fått bygglov för västra delen. Man planlägger byggstart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *