Gör din röst hörd i valet

Detaljplaneförslaget om ny stor skolbyggnad och sporthall i Fornuddsparken fick massiv kritik med rekordmånga negativa yttranden i processen. Trollbäckens Egnahemsförening är besviken på att kommunen inte seriöst prövade vårt alternativ med en ny 2-våning LM skola på befintlig skoltomt i Fornudden samt en ny LM skola i Skälsätra. Detta hade haft många fördelar jämfört med kommunens förslag.

Detaljplanen antogs med minsta möjliga politiska majoritet och efter överklaganden har den nu i juni vunnit laga kraft. Man planerar riva Ängsgården om någon månad och starta skolbygget vid årsskiftet.

Gymnastikhallen, det relativt nybyggda köket och matsalen kommer att rivas snarast för att ge plats för ett äldreboende. Det kommer att innebära omfattande besvär för pågående skolverksamhet under flera år innan nya skolan byggts. Förgäveskostnader för bussning av elever och mathantering kommer till. I vårt förslag kunde befintlig matsal och gymnastiksal behållas och fungera även under byggtiden.

Vi anser även att mindre skolor närmare barnens boende som i Skälsätra är ett bättre alternativ än en överstor LMH skola i Fornuddsparken med blandade årskurser från lågstadium till högstadium. Vårt huvudargument är framför allt att vi värnar om att parkens nuvarande storlek och att nya byggnader och verksamheter inte ska tränga undan parkmarken (ca 1/3 av parkens yta enl. föreslaget). När fler nu flyttar till Trollbäcken behöver vi inte mindre parker utan större.

Inför kommunalvalet uppmanar vi dig att undersöka partiernas inställning till hur parken skall utnyttjas och hur det stämmer med din uppfattning. Gör din röst hörd i valet.

Vårt förslag:

• Parallellt med att den nya Fornuddsskolan byggs, byggs även en ny lågstadieskola för 250 elever i Skälsätra (på kommunalägd mark) och därefter när tiden är mogen en lika stor mellanstadieskola i Skälsätra

• Kumla skola görs om till en renodlad högstadieskola

• 50–60 st äldrevårdsplatser planeras in i det nya bostadsprojektet vid Södergården alternativt på anna central plats i Trollbäcken

 

Trollbäckens Egnahemsförening (TEF) är en ideell och partipolitiskt obunden förening som startade redan 1911 för alla boende i Trollbäcken. TEF verkar för att påverka utvecklingen av Trollbäcken så att vi som bor här får det ännu bättre, trevligare och vackrare, samtidigt som vi vill bevara karaktären av en sjönära och lummig trädgårdsstad. Föreningen arbetar nu bland flera angelägna frågor med att påverka Tyresö kommun så att man tillsammans med Haninge kan få Trafikverket att planera för framtiden innan problemen blir ohållbara. Man kan inte öka antalet boende på Södertörn utan att först ordna kommunikationslederna. Ditt bidrag till att påverka beslutsfattarna kan ske genom deltagande i föreningens arbete eller genom ditt medlemskap stödja föreningen.

blimedlem