Gudöbroledskaoset

Trafikverkets framtida planer för Gudöbroleden inskränker sig endast till en i och för sig efterlängtad cykelled, men åt det tilltagande kaoset med biltrafiken i rusningstid har man visat lite intresse av att lösa.

Tyresö kommun å sin sida utreder bara cirkulationsplatser vid Skogsängsvägen och Sofieberg men Alléplans trafiksituation som är det verkliga problemet vill man inte utreda vidare. Därtill krävs i framtiden anser vi ett helhetsgrepp på hela sträcken från Brandbergsrondellen till motorvägen för att trafiken ska flyta och där måste alla parter visa ett mycket större intresse än nu.

Gudobroleden_1

Trollbäckens Egnahemsförening (TEF) är en ideell och partipolitiskt obunden förening som startade redan 1911 för alla boende i Trollbäcken. TEF verkar för att påverka utvecklingen av Trollbäcken så att vi som bor här får det ännu bättre, trevligare och vackrare, samtidigt som vi vill bevara karaktären av en sjönära och lummig trädgårdsstad. Föreningen arbetar nu bland flera angelägna frågor med att påverka Tyresö kommun så att man tillsammans med Haninge kan få Trafikverket att planera för framtiden innan problemen blir ohållbara. Man kan inte öka antalet boende på Södertörn utan att först ordna kommunikationslederna. Ditt bidrag till att påverka beslutsfattarna kan ske genom deltagande i föreningens arbete eller genom ditt medlemskap stödja föreningen.

blimedlem