Natur & Miljö

 Arbetsgruppen verkar aktivt för att Trollbäckens unika fina naturområden bevaras, underhålls och vidareutvecklas så att de kan nyttjas efter de boendes önskemål och behov.
 Lika viktigt är att ge boende i Trollbäcken bättre, ökad tillgång till natur och vatten, där attraktiva promenadstråk och bänkar i direkt närhet till vatten/Drevviken är en viktig del.
 Trollbäcken ska fortsätta att vidareutvecklas, men det är viktigt att detta sker i nära dialog med de boende. Syftet med gruppens arbete är att fånga in medlemmarnas synpunkter/tankar om visioner för framtiden.
TEF följer och bevakar planerade förändringar som kan påverka
Trollbäckens naturområden negativt.

Det är de boende i Trollbäcken som sätter agendan för gruppens arbete.
Viktiga frågor är frågor om underhåll av och tillgänglighet till naturen. Här några exempel på synpunkter/ önskemål som trollbäckenborna anser att gruppen ska ta tag i:

”Ruttna träd och döda buskar ersätts inte”
”Bättre skötsel av parker och stränder”
”Bad vid Långsjön har slyat igen”
”Picknickbord vid Näsby udde saknas”
”Sittbänkar bör finnas vid Kumla strand”
”Stråk till grönområden saknas”
”Fler promenadvägar längs vattnet”
”Brygga vid Näsby udde bör tas bort”
”Bättre slyrensning i diken”
”Brygga med trappa för kvällsdopp ”

”Soffor vid Gudöområdet”

Gruppens medlemmar:
Lena Öhrlund, gruppansvarig och styrelseledamot

Kristjan Vaigur, styrelseledamot

Sara Norell

Vi vill gärna utöka gruppen, intresserad? Maila till lena@tef.nu eller
kristjan@tef.nu

kanotled vinterled

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *