Samhällsbyggnad

Arbetsgruppen har till uppgift att strukturera och formulera konstruktiva synpunkter på detalj- och översiktsplaner på ett professionellt sätt samt förmedla slutsatserna till kommunen och presentera dom för medlemmarna.

Aktuella frågor är för närvarande:

• Gruppen följer upp  Detaljplanen för skola, äldreboende mm i Fornuddsparken. Den 27 juni 2014 lämnade föreningen in ett 8-sidigt yttrande över kommunens förslag. Yttrandet finns under fliken ”Skrivelser”. Sedan dess har kommunen gjort ett nytt planförslag för en dubblering av Fornuddsskolan på samma plats istället för äldreboendet. Ett mycket kritiskt samrådsyttrande mot att fördubbla skolan och därmed ta i anspråk en tredjedel av Fornuddsparken lämnades in 4 maj 2015. Gruppen har tagit fram ett eget förslag på nybyggad av Fornuddsskolan på samma fastighet med skolverksamheten pågående. Detta går att göra med bygglov utan planändring vilket förkortar genomförandetiden och man behöver inte riva gymnastkhall och matsal/kök. Vi freslår en ny skola F-6 i Skälsätra samt olika förslag till placeringar av äldreboende och nya bostäder vilket innebär att man inte behöver reducera Fornuddsparken. Föreningen har lämnat ett kritiskt granskningsyttrande över kommunens detaljplaneförslag.

• I sep kom detaljplaneförslaget för Kumla Herrgård för granskning och vi lämnade ett kritiskt yttrande 29 sep. Föreningen anser att detaljplaneförslaget inte skyddar herrgårdens tillgänglighet utan snarare underlättar en försäljning och är oroade för att herrgården och dess trädgård privatiseras. Av kommunens enda riktigt ägda kulturarv-Kumla Herrgård-som idag är tillgänglig, nyttjad och älskad av kommunens invånare, garanteras av denna plan att det endast  blir kvar – ett allmänt gångstråk.

• Gruppen följer kommunens utredningsarbete avseende sträckan längs Vendelsövägen från Drevviken till Södergården inklusive Alléplan. Ett första idéförslag med arbetsnamn ”Nya Allén” som presenterades på mötet i Kumla Herrgård i visas för tjänstemän och politiker under våren.

• Möjliga platser för äldreboende i Trollbäcken bör utredas snarast av kommunen. Arbetsgruppen håller på att ta fram konkreta förslag i närområdet till Alléplan.

• Gruppen följer kommunens arbete med granskning av befintliga detaljplaner i Trollbäcken som f.n. gäller en inventering.

Arbetsgruppen består av:

Svante Berg, ordförande i TEF, arkitekt tidigare verksam på Berg Arkitektkontor

Henrietta Palmer, professor i arkitektur på Chalmers – med inriktning på stads- och samhällsbyggnad

Jan Fager, jurist, rådgivning inom juridik och marknadsföring JM Fager

Kjell Fridlund, ingenjör, en sedan mycket länge föreningstrogen medlem med stor erfarenhet av bygg-och samhällsbyggnads-frågor

Sara Norell, project Manager & PMO Rexel Sverige

Bengt Svensson, styrelseledamot i TEF, arkitekt tidigare verksam på White Arkitekter.

Lena Öhrlund, styrelseledamot i TEF, verksamhet i Trollbäcken.

Du kan nå Svante på svante.berg@bergarkitekt.se

2 kommentarer

 1. Barbro Bohman skriver:

  Hej!
  Jag tycker att onsdagens möte var mycket bra. Planen för Trollbäckens centrum är bra, men jag föreslår att stråket mellan Alléplan och lampaffären byggs med lägenheter, varav ett antal kan bli pensionärslägenheter eller ålderdomshem. Butikerna, som t.ex Ica och Färghallen kan rymmas i bottenvåningen. Lebe bör väl kunna flytta på sig till ett lämpligare ställe.
  Istället för att bygga ålderdomshemmet på Fornuddsskolans plats så kan man väl köpa in den villa som ligger strax bakom dagens ålderdomshem och dra upp hemmet mot Fornuddsvägen.

  • TEF skriver:

   Hej och tack för kommentarerna. Vi jobbar vidare med sträckan gamla Vendelsövägen som vi nu gett arbetsnamnet Nya Allén. Bengt Svensson och jag träffade Alliansen idag och framförde våra synpunkter.
   Hälsningar
   Svante Berg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *