Föreningen

Trollbäckens Egnahemsförening (TEF) är en ideell förening för alla som bor i Trollbäcken, oavsett boendeform. TEF arbetar för medlemmarnas intressen i olika samhälls-, miljö- och trafikfrågor.

Föreningen är partipolitiskt obunden och en viktig samtalspartner med förtroendevalda och tjänstemän i kommunen och andra organisationer. Alla vinner på att de berörda kan medverka redan på beredningsstadiet. Planfrågor, byggprojekt, grönområden, skola förskola, fritidsgård, kultur, samhällsservice, vägstandard, säkerhet, busslinjer och turlistor är några exempel på vad TEF arbetar med.

Aktuella frågor för oss i Trollbäcken är t.ex. förslaget till ny översiktsplan, byggen i Fornuddsparken, var skolor och äldreboenden ska ligga, kommunens utredning om sträckan Vendelsövägen från Drevviken till Södergården (inkl. Alléplan) och busstrafiken.

Föreningen är 102 år gammal. För några år sedan var vi ungefär 1000 medlemmar (hushåll) men föreningen var under ett par år i stort sett vilande. En ny styrelse trädde till under hösten 2013. Antalet medlemmar är för närvarande drygt 200 men vi ska bli betydligt fler.

Styrelsen satsar på att tidigt informera medlemmarna om möjliga förändringar och samla in synpunkter från medlemmarna.

Som medlem i TEF påverkar du utvecklingen. Årsavgiften är 200 kronor. Hela din familj räknas som en medlem. TEF:s PlusGirokonto är 4643-3.

Meddela ditt namn, adress och e-postadress i samband med din inbetalning. Då når vi dig snabbare med information i frågor som rör Trollbäcken. Vi vill gärna ha hjälp från medlemmarna.  Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om du har synpunkter och idéer, vill vara med och arbeta i styrelsen eller i övrigt engagera dig i föreningen. Välkommen!