Styrelse m.fl

Styrelse

Svante Berg, ordförande
svante@tef.nu
telefon 070 595 33 59

Jan Fager, ledamot, tf kassör
jan@tef.nu                                                                              telefon 070 392 34 44

Thord Nilson, sekreterare
thord@tef.nu                                                                              telefon 08 742 62 43

Kristjan Vaigur, ledamot
kristjan@tef.nu
telefon 08 742 37 44 eller 070 650 60 25

Lena Öhrlund, ledamot  
lena@tef.nu
telefon 076 145 71 50

Bengt Svensson
087129779@telia.com
telefon 08 712 97 79

Revisorer

Fred Hansson, sammankallande
Jan Larsson

Valberedning

Kjell Fridlund, sammankallande
Alf Hasselgren
Bengt Kymling