Översiktsplanen

Web referat infomötet 150325_HP

TEF och översiktsplanen Tyck om Tyresö 2035 

Arbetsgruppen Planer har granskat förslaget till Översiktsplan som alla Tyresöbor fått i brevlådan. Föreningen avhöll ett möte för alla intresserade i Kumla Herrgård den 25 mars och det kom nästan 100 personer se referat ovan. Nu har gruppen ställt samman och skickat in ett svar med föreningens synpunkter på vad som är viktigt för Trollbäcken att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. TEF följer upp arbetet med översiktsplanen och informerar våra medlemmar om utvecklingen.

Nedanstående skrivelser har lämnats över till samhällsbyggnadsförvaltningen med anledning av kommunens arbete med översiktsplanen:

Granskningsyttrande

tef-granskning 20161025

Samrådssvar

Samrådssvar_sammanfattning

ÖP skrivelse 140610

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *