Fornuddsskolan

Kommunen har behandlat detaljplanen för Fornuddsskolan mm för antagande på ett fullmäktige i januari 2017 och ett i februari. Båda gångerna har ärendet återremitterats för att pröva alternativet att bygga ny Fornuddsskola på samma plats men detta avslogs. Föreningen hade föreslagit att bygga en ny skola på samma plats utan rivning av matsal och gymnastikhall, utan provisorier och flyttning av elever och utan detaljplaneändring men inte fått majoritetens gehör. Planärendet behandlades på Kommunstyrelsemöte  den 13 mars då planen rekommenderades att antas i fullmäktigen en tredje gång på ett extra insatt möte den 15 mars och det utan att några nya utredningar gjorts.

Planen har antagits av fullmäktige, överklagats och godtagits av Länsstyrelsen. Detta överklagades till Mark- och Miljödomstolen som godkände. Detta är överklagat till Mark- och Miljööverdomstolen som ännu inte meddelat om det blir prövningstillstånd eller ej

 

PM Fornuddsskolan 161215

Skolfolder-2016

Politikerna i kommunen 2016

TEF synpunkter till MittiTyresö 160428

Öppet brev 160416

Granskningsyttrande Fornuddsskolan 160220

Yttrande Fornuddsskolan 150810

Öppet brev 150611