Ju fler medlemmar vi är, desto större påverkan kan vi utöva. Du kan stödja föreningens arbete genom ett medlemskap. Genom att delta i det arbete styrelsen och arbetsgruppen gör kan du få kunskap och insyn om vad kommunen planerar för Trollbäcken och genom att delge dina synpunkter också påverka det som görs.

Ett medlemskap gäller alla namngivna i en bostad på samma adress.

Swish

Betala till Swish 123 475 7027 eller betala genom att öppna Swish, skanna QR koden nedan och ange dina data.

Ange namn och adress, vilket år medlemskapet ska gälla samt gärna mailadress i båda fallen, i den mån det får plats på de 49 tecken som är tillgängliga. Om inget årtal anges, antar vi innevarande år. Efteråt blir du medlem så fort betalningen är registrerad hos oss.

Så här scannar du en QR-kod som du ser i mobilen

För att scanna en QR-kod som du som du ser på webben i din telefon gör du såhär:

  1. Spara en bild av QR-koden till din kamerarulle (skärmskott).
  2. Öppna Swish-appen och tryck på Swisha.
  3. Tryck på symbolen för att scanna en QR-kod, högst upp på sidan.
  4. Tryck på symbolen för bilder (fyrkant med två berg) till vänster i kamerabilden.
  5. Välj bilden på QR-koden så scannas den automatiskt.

Plusgiro

Betala årsavgiften på 200 kronor till TEF:s PlusGirokonto 4643-3. Ange namn, adress och gärna e-postadress och vilket år det gäller. Anger du e-postadressen så kan vi skicka ut info den vägen, mycket oftare än vi kan göra med PostNord.

Vill du hjälpa till? Frågor? Synpunkter?

Maila ditt namn och adress till ordförande Svante Berg om du vill ha kontakt eller fråga om något. Styrelsen och arbetsgruppen vill gärna ha hjälp. Kontakta någon i styrelsen om du har synpunkter och idéer, vill vara med och arbeta i styrelsen eller i övrigt engagera dig i föreningen.

Välkommen!

Information om behandling av personuppgifter
I samband med att GDPR, EU:s nya allmänna dataskyddsförordning, trädde i kraft den 25/5 2018 gäller nya regler för hantering av personuppgifter. Trollbäckens Egnahemsförening har en personuppgiftspolicy där vi begränsar de personuppgifter som vi hanterar och lagrar. Vi har rutiner och systemstöd på plats för att skydda och radera personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Trollbäckens Egnahemsförening (TEF)
c/o Berggrén, Trångsundsvägen 15, 135 52 Tyresö

För frågor om vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta styrelsen.

Syfte och hur vi använder dina personuppgifter
Personuppgifter hanteras för medlemmar. Medlem är den (och de som är mantalsskrivna på samma bostadsadress) som betalt verksamhetsårets medlemsavgift. Personuppgifterna används för att fullfölja TEF´s förpliktelser i avtal med den registrerade, bland annat medlemsutskick, kallelser, avgiftshantering och administration.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
För personuppgifter där ett kund- / leverantörsförhållande råder mellan EHS och den registrerade är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter avtal mellan parterna.

Personuppgifterna hanteras för att fullfölja avtalet mellan parterna.

Dessa personuppgifter hanteras av TEF
De personuppgifter som hanteras av TEF är alltid begränsade till vad som är nödvändigt för att fullfölja föreningsadministrationen. De personuppgifter som hanteras kan skilja sig åt beroende vilket förhållande som gäller mellan TEF och den registrerade. Förutom personuppgifter såsom; förnamn, efternamn, bostadsadress, telefon, mobiltelefon, e-postadress, fastighetsbeteckning enligt vad den registrerade anmält.

Lagringstid och villkor för radering av personuppgifter
TEF hanterar personuppgifter under tiden den registrerade betalar medlemsavgift samt i 5 år därefter och den tid annan lagstiftning kräver, till exempel bokföringslagen.
För Frågor till styrelsen lagras dina personuppgifter under 6 månader, därefter skrivs dessa över.

Dina rättigheter och dina val
Som registrerad medlem har du rättigheter som du behöver känna till. Du har bland annat rätt till att få felaktiga uppgifter rättade. Upplever du att du råkat skicka in felaktiga uppgifter eller om dina personuppgifter ändras under tiden ditt ärende pågår är du välkommen att kontakta oss för att få dina uppgifter uppdaterade.

För personuppgifter som inte är baserade på avtal har du rätt att begära att få dina uppgifter raderade.

Du har också rätt att begära ett registerutdrag över dina personuppgifter. Detta utdrag kan du begära en gång per 12 månader och du skickar en sådan begäran till vår styrelse.

Har du några andra frågor kring dina personuppgifter eller om du anser att dina rättigheter inte respekteras är du välkommen att kontakta styrelsen för TEF. Du har också rätt att framföra dina klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige.

Om vår behandling av personuppgifter
TEF har inte några andra syften med behandlingen av personuppgifter än vad som redovisas ovan för att hålla ett aktuellt medlemsregister, utföra service eller svara på frågor kopplade till webbformulär eller andra kontaktvägar. Om ett annat syfte uppstår kommer TEF informera den registrerade och uppdatera denna policy.

Så här kontaktar du Trollbäckens Egnahemsförening (TEF)
Per brev c/o Berggrén, Trångsundsvägen 15, 135 52 Tyresö
Med E-post till ordföranden: svante.berg@bergarkitekt.se
Hemsida: https://www.tef.nu

Så här kontaktar du Datainspektionen
Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se