Trollbäckens Egnahemsförening org.nr. 812400-3925.
Hemsida: www.tef.nu
Facebokgrupp: trollbackensegnahemsforening
Postadress: c/o Johanna Berggrén, Trångsundsvägen 15, 135 52, Tyresö
PG: 4643-3: Säte i Tyresö

Swish: 123 475 7027
Säte i Tyresö

Beskrivning av TEF

I dyningarna av Egnahemsrörelsen grundades föreningen (TEF) 1911 med avsikt att ha en förhandlingsposition gentemot fastighetsbolaget som styckade och försålde tomter.

TEF är en ideell förening för alla boende i Trollbäcken oavsett boendeform. Föreningen arbetar för medlemmarnas generella eller principiella intressen i olika samhälls-, miljö- och trafikfrågor.

TEF är partipolitiskt obunden och en viktig samtalspartner med förtroendevalda och tjänstemän i kommunen och andra organisationer. Planfrågor, byggprojekt, grönområden, skola förskola, fritidsgård, kultur, samhällsservice, trafikfrågor, vägstandard, säkerhet och busstrafik är några exempel på vad TEF arbetar med.

Viktigt för oss i Trollbäcken är hur vår kommundel bebyggs, var skolor och äldreboenden ska ligga, busstrafiken, Gudöbroleden, hur natur, vatten och stränder används och sköts. Vi bevakar och yttrar oss över kommunens planering, vi föreslår förbättringar och har kontakt med politikerna i aktuella frågor.

Varje år uppdaterar vi och distribuerar vår skrift Trollbäckens Framtid https://www.tef.nu/wp-content/uploads/2024/06/Trollbackens-Framtid-2024-mail.pdf i vilken vi lägger fram våra synpunkter på hur vi vill att Trollbäcken ska vara. Det görs inom 10 teman med beskrivningar av mål, strategier och förslag till lösningar

Styrelsen satsar på att tidigt informera medlemmarna om pågående större eller principiella förändringar och samlar in synpunkter från medlemmarna som framförs till berörda.

Som medlem i TEF påverkar du utvecklingen. Vi vill också gärna ha hjälp från dig som medlem. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om du har synpunkter och idéer, vill vara med och arbeta i styrelsen eller i övrigt engagera dig i föreningen. Välkommen!

Stadgar fastställda 2023-03-22

https://www.tef.nu/wp-content/uploads/2024/03/TEF-Stadgar-2023.pdf

Dessa stadgar beslutades första gången på det fortsatta årsmötet den 23 mars 2022, beslutade andra gången på årsmötet 22 mars 2023. Dessa stadgar är upprättade i anslutning till befintliga stadgar och Skatteverkets mall för ideella föreningar.

Adress

Föreningens adress är:
Trollbäckens Egnahemsförening
c/o Berggrén
Trångsundsvägen 15
135 52 Tyresö.

Funktionärer

Styrelsen

Svante Berg, ordförande
Bevakningsområden: Kommunaktiviteter samt Hanviken och Sofieberg
Svante.berg@bergarkitekt.se
telefon 070 595 33 59

Bengt Svensson, vice ordförande
Bevakningsområden: Samhällsbyggande och Centrala Trollbäcken
bengtsvenssonsmail@gmail.com
telefon 08 712 97 79

Johanna Berggrén, kassör
Bevakningsområden: Natur & Miljö
johannaberggren24@gmail.com
telefon 0705 922 116

Thord Nilson, sekreterare
Bevakningsområden: Trafik & Trygghet samt Södergården
thord@tef.nu
telefon 08 742 62 43

Jan Berggrén, ledamot
Bevakningsområden: Cykelstråk, Facebookgrupp ochFornudden
jan.berggren@ncc.se
telefon ‭08-712 73 46‬

Kristjan Vaigur, ledamot
Bevakningsområden: Samhällsservice och Sofieberg
kristjan@tef.nu
telefon 08 742 37 44 eller 070 650 60 25

Gunnar Björklund, ledamot
Bevakningsområden: Hemsidan och Skälsättra
gunnar@bjoerklund.eu
telefon 070 574 20 34

Revisorer

Ragnhild Bohman sammankallande
Jan Larsson

Valberedning

Rolf Åkerman sammankallande

Arbetsgrupp

Förutom styrelsen deltar vid läglighet på arbetsmötena som hålls före styrelsemötena Henrietta Palmer, Kjell Fridlund, Lazze Nilsson och Gunnar Berndtsson. Den senare ingår också i redaktionskommittén för Tyresö Tidning tillsammans med ordf och v.ordf

Villaägarna

TEF samarbetar med Villaägarna genom att ordföranden traditionellt väljs in i styrelsen för Villaägarnas lokala förening –  Villaägarna Haninge Tyresö och för närvarande är Svante Berg ordförande där. Genom medlemskap i Villaägarna kan man bl.a. få experthjälp i enskilda ärenden från riksförbundets kansli.

Villaägarna Haninge Tyresö

Tyresö Trädgårdssällskap

TEF har en lång historia av trädgårdsintresse eftersom det är själva grundvalen för föreningens existens. Egnahemsrörelsen byggde på att var och en skulle kunna ha en egen trädgård. TEF bildades 1911 och Kumlaborna startade en trädgårdsförening 1927.

1934 beslutade man att slå ihop trädgårdsföreningen med egnahemsföreningen till Kumla Egnahems- och trädgårdsförening upa (ekonomisk förening) med syfte att gemensamt för medlemmarna köpa in byggnadsmaterial, sand, grus, gödningsmedel, utsäde och växter. Hela Tyresö omfattade då endast 1262 invånare.

Kumla Egnahems- och Trädgårdsförening – idag TEF, arbetade mycket starkt genom sin trädgårdskommitté med trädgårdsfrågor under alla år till 2009. TEF har sedan 1948 en egen fastighet som användes för gemensamma trädgårdsbehov och växtbytardagar men som sedan 2003 hyrs ut till Norrby´s. Det engagemang som fanns i TEFs trädgårdskommitté har vidareförts i Tyresös Trädgårdssällskap, som bildades 1999.

Du som är särskilt trädgårdsintresserad kan hitta godbitar hos dem. Besök gärna deras hemsida: https://www.tyrgarden.se/

2 svar

 1. Hej!
  Jag bor i Trollbäcken och när jag ska till centrum går jag
  Vendelsövägen förbi byggnadsfirman Lebe, som använder både gatan och trottoaren som lastplats.
  Då kan det stå två 10-meters lastbilar i rad på gatan, Lebe lastar med truck och övrig trafik på gatan hamnar i
  farliga situationer. Jag har talat med kommunen om detta tidigare och de säger att Lebe inte får lasta där.
  Inget händer. Nu har Lebe rivit ett av de stor husen på fastigheten och asfalterat marken. Det är ett stort utrymme,
  som borde kunna användas som lastplats men jag tror inte de har för avsikt att göra det. Jag ringde till en trafikingenjör
  på kommunen som tyckte att det inte var hennes bord. Frågan skickas vidare till “Parkeringsvakterna”.
  Kan ni ta upp den här frågan ännu en gång? Dessutom ska ju Vendelsövägen bli vår “stadsgata” och Lebe bara bygger ut.
  Med vänlig hälsning
  Nilla

  • Hej Monika. Vi håller med om att denna godstrafik inte ska ske på Vendelsövägen. Detta har vi påpekat under en längre tid bl.a. i vår skrift Trollbäckens Framtid. Vi har föreslagit kommunen att byta XLs fastigheter på Vendelsövägen mot ny fastighet uppe på det sk Kalhygget som kommunen köpt häromåret och planerar för bl.a. industri. Vi jobbar på med detta. Ett sätt är att använda kommunens hemsida för åsikter och förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *