Här redovisas händelser som särskilt berör närområdena Södergården och Skälsätra.

Södergårdsprojektet

Byggnationen på den f.d. Shellmackens tomt är nu igångsatt i fastighetsbolaget Klöverns regi. Det rör sig om 205 lägenheter med boarea mellan 26 och 101 kvm. Upplåtelseformen är hyresrätter med planerad inflyttning under vår och sommar år 2026.

2012 togs beslut om Planuppdrag för Södergårdsprojektet om 50 lägenheter på den fd Shellmackens tomt. Efter bearbetning och nya byggherrar utökades utbyggnaden 2015 till 200 lägenheter genom att också använda nyinköpta villatomter på andra sidan Vendelsövägen. Det nya förslaget var inte förankrat hos medborgarna och inte samordnat med planerna för det centrala stråket.

TEF lämnade ett yttrande över detaljplaneförslaget om att stråket Vendelsövägen (senare kallat ”Centrumstråket” av kommunen och ”Trollbäcken Allé” av TEF) från Södergården till Drevviken måste bestämmas innan projektet Södergården detaljplaneras och att hushöjden begränsas till 3 vån mot gatan.

Stark kritik från de närboende blev resultatet men politikerna genomförde i alla fall med en minimal justering av hushöjden mot närmsta grannar.

Och så här mycket byggs enligt ritningen nedan. Tyvärr inte anpassat till Trollbäckens karaktär av trädgårdsstad och villasamhälle och inte en start på den småstadsgata TEF anser att stråket ska vara.

Situationsplan (AWL)

Skola i Skälsätra

Se vidare rubriken Skolor på sidan Samhällsservice.

TEF fastighet med Norrbys

Föreningen äger sedan 1940-talet fastigheten Näsby 4:405 på vilken Norrbys har verksamhet som hyresgäst. I och med Planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk aktualiseras frågan vad TF avser att använda fastigheten till. Den framtida användningen och utnyttjande av detaljplanens byggrätt på TEF:s fastighet är helt beroende på om bensinstationen finns kvar.  Denna framtidsfråga kommer att behandlas under året.

TEF-ägd fastighet med Norrbys

OKQ8

Så länge bensinstationens verksamhet pågår (strider mot byggrätt enligt gällande detaljplan men trots detta har bygglov givits tidigare) förhindras/påverkas negativt utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk i detta område. Därför har det bygglov överklagats. TEF anser att ett bygglov ska tidsbegränsas till 5 år dvs det år då verksamhetstillståndet ska prövas.

Kontakt: Thord Nilsson och Svante Berg

Inga kommentarer än

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *